Khảo sát dịch vụ bếp trường học

Khảo sát dịch vụ bếp trường học

Khảo sát dịch vụ bếp trường học

Khảo sát dịch vụ bếp trường học

Khảo sát dịch vụ bếp trường học
Khảo sát dịch vụ bếp trường học
gacdocatering.com

Khảo sát dịch vụ bếp trường học

    Khảo sát dịch vụ bếp ăn tại các trường học

Nhằm nâng cao chất lượng và cải thiện dịch vụ bếp ăn của Gấc Đỏ tại các trường học, vừa qua công ty đã tiến hành thực hiện khảo sát đầu tiên tại trường THCS Trần Quốc Toản 1 , Quận 2 (TP Thủ Đức).

 

Tin tức khác

Tin tức
Đối tác của chúng tôi
backtop